« Les Auto-proclamés « staliniens » controversés font la propagande russe en Afrique – et ça marche, disent les experts

Voir sur – See on – Смотрите дальше :
https://nyheder.tv2.dk/udland/2023-02-02-omstridt-stalinist-bombarderer-afrikanere-med-russisk-propaganda-og-det-virker

EXTRAIT :
« Russerne mangler venner og har travlt med at gøre sig gældende i Afrika på bekostning af Vesten. Her kommer en stalinistisk belgier ind i billedet.

Det er velkendt, at den berygtede russiske lejehær Wagner-gruppen er til stede i Mali og andre afrikanske lande. Men russerne har travlt med at gøre sig gældende på andre måder også.

BBC kan berette om et russisk socialt netværk kaldet Russosphère, der i stor stil spreder russisk propaganda over hele det afrikanske kontinent. Netværket blev dannet i 2021 og var fuldt oppe at køre få dage før, at Rusland indledte krigen i Ukraine (…)

Russosphère hylder Putin, anklager Frankrig for ny-kolonialisme og betegner den ukrainske hær som ”nazister” og ”satanister”.

Ifølge det russiske netværk er Wagner-gruppen en velsignelse for Afrika. Russosphère deler ovenikøbet rekrutteringsmateriale på sin platform, hvis nogle afrikanere skulle føle sig fristet til et liv i krig i Ukraine.

Det hele skyldes russernes invasion af Ukraine, der mødte fordømmelse fra store dele af verden – men ikke fra hele verden.

Elsker Rusland og hader USA:
Da FN skulle tage stilling til invasionen, undlod flere af de 54 afrikanske lande at stemme. Ét afrikansk land, Eritrea, stemte imod fordømmelse. Mange afrikanske ledere ville ikke lægge sig ud med russerne, der kunne ”bruges” i Afrika.

Det er vanskeligt at måle effekten af misinformation, men i Afrika bliver de pro-russiske kampagner hørt og forstærket af lokale influencere, der støttes af Rusland, lyder det.

Luc Michels succes skyldes blandt andet modstanden mod Frankrig, den tidligere koloniherre i Vestafrika, forklarer Kevin Limonier, der er universitetsprofessor i Paris og studerer fænomenet, ifølge BBC.

Han bakkes op af Ulf Lässing fra den tyske tænketank Konrad Adenauer, som pointerer, at russisk misinformation var med til at drive de franske tropper ud af først Mali og nu også ud af Burkina Faso.

Ved demonstrationer i nogle af de vestafrikanske lande har folk stået med russiske flag. Et lille skridt på vejen mod Luc Michels drøm om at se russerne erstatte franskmændene, hvor end de er i Afrika.

– Vi ved ikke, hvor stor indflydelse russerne har, men de her misinformationskampagner bekymrer Vesten, siger Kevin Limonier.“

Traduction:
« Les Russes manquent d’amis et s’efforcent de se rendre disponibles en Afrique aux dépens de l’Occident. L’ inquiétude envers le belligérant stalinien est visible.

Il est bien connu que la célèbre armée russe du groupe Wagner est implantée au Mali et dans d’autres pays africains. Les russes sont également occupés à se rendre disponibles par d’autres moyens.

La BBC vous parle d’un réseau social russe appelé Russosphere, qui diffuse discrètement de la propagande russe sur tout le continent africain. Le réseau a été constitué en 2021 et était pleinement opérationnel quelques jours avant que la Russie ne lance la guerre en Ukraine (…)

La russosphère fait l’éloge de Poutine, accuse la France de néocolonialisme et qualifie l’armée ukrainienne de « nazis » et de « satanistes ».

Selon le réseau russe, il existe des groupes Wagner et des réseaux pour l’Afrique. Russosphère partage du matériel de recrutement sur sa plateforme, où le nouvel Africain devrait être en route pour vivre et combattre en Ukraine (…)

Aimez la Russie et détestez les États-Unis :
sans parler des 54 pays africains concernés. Un pays africain, l’Érythrée, a voté contre les sanctions. De nombreux dirigeants africains ne voulaient pas se fâcher avec les Russes, il pourrait y avoir des « ponts » en Afrique.

Il est difficile de mesurer les effets de la désinformation, mais en Afrique, le militantisme pro-russe est entendu et renforcé par les influenceurs locaux qui soutiennent la Russie, dit-il.

Le succès de Luc Michel est dû, entre autres, à l’opposition à la France, ancien maître colonial en Afrique de l’Ouest, explique Kevin Limonier, professeur aux universités de Paris et étudiant le phénomène, selon la BBC.

Il s’inspire d’Ulf Lässing du groupe de réflexion allemand Konrad Adenauer, qui affirme que la désinformation russe avait pour but de conduire les soldats français à quitter le Mali d’abord et maintenant aussi le Burkina Faso.

Manifestement dans les pays d’Afrique de l’Ouest, leur peuple se tient debout avec le drapeau russe.

– Je sais que l’influence des Russes est grande, et que ses militants en désinformation (sic) travaillent l’Ouest, dit Kevin Limonier. »


* NOTE 1
Du 2 au7 février 2023, attaque massive internationale de l’OTAN contre le géopoliticien Luc Michel et ses réseaux pro-russes de la ‘Russosphère’ : plus de 50 articles en 15 langues, émissions TV, « rapports » bidons …


* NOTE 2
« Luc Michel, tsar de la propagande russe en Afrique » (Euractiv, France) et « un des plus grands propagandistes du Kremlin en Afrique » (TéléMoustique, Belqique), disent les médias de l’OTAN : “A large social network that promotes anti-Western and pro-Kremlin ideas is helping Russia expand its influence at the expense of France in some of its former colonies in Africa. Called Russosphère (Russian Sphere), typical posts accuse France of modern-day « colonialism », eulogise Vladimir Putin, and call the Ukrainian army « Nazis » (…) Experts say that such misinformation drives mistrust between African nations and the West, and contributes to a lack of support for Ukraine on the continent (…) the surprising figure behind it: a 65-year-old Belgian politician…” (BBC, 02 2023).

* NOTE 3
The Belgian (Flemish) daily newspaper De Morgen already wrote in December 2022: “Michel will now act as a geopolitical entrepreneur to enlarge the Russian sphere of influence in Africa: “a group of independent entrepreneurs, we have invented the concept of hybrid warfare. We work with Russia, but we don’t pay for security services. A hybrid war feeds on different ways: military, diplomatic and communication. I do the latter. “And then there is the Belgian, the activist Luc Michel, with whom it all started. He, together with the ideologue Jean Thiriart (…) with the organization of the elections, shaped the instruments of the reconquest of the Soviet empire and created a space, from Lisbon to Vladivostok”. Michel is delighted with the results of the last referendums in the People’s Republics of Luhansk, Donetsk,

* Lire ausi :
Esquisse de la guerre hybride. L’action de Luc Michel en tant qu’ ‘entrepreneur géopolitique indépendant’
https://www.palestine-solidarite.fr/esquisse-de-la-guerre-hybride-ix-mon-action-en-tant-qu-entrepreneur-independant/


# ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ЗА ДЕМОКРАТИЮ И ВЫБОРЫ (ЕСДВ)/
EURASIAN OBSERVATORY FOR DEMOCRACY & ELECTIONS (EODE):
http://www.eode.org/
https://www.facebook.com/groups/EODE.Eurasia.Africa/

PAS DE COMENTAIRES