Du 2 au7 février 2023, attaque massive internationale de l’OTAN contre le géopoliticien Luc Michel et ses réseaux pro-russes de la ‘Russosphère’ : plus de 50 articles en 15 langues, émissions TV, « rapports » bidons …

* Voir sur PRAVEDNES.CZ :
https://pravednes.cz/MichelLuc.profil

* Et sur IDNES.CZ:
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-afrika-kampan-propaganda-francie-belgie-stalinista-luc-michel-russosph-232-re.A230202_093347_zahranicni_bro#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=zahranicni&utm_content=main
Jak si Rusko podmaňuje Afriku. Vlivové operace řídí belgický stalinista

« Comment la Russie conquiert l’Afrique. Les opérations d’influence sont gérées par un stalinien belge »

Extrait :
« ozsáhlou sociální síť Russosphère (Ruská sféra), která v Africe propaguje prokremelské a protizápadní postoje, řídí 65letý belgický politik Luc Michel, který sám sebe označuje za stalinistu. Příspěvky, které se po síti s 80 000 sledujícími šíří, typicky obviňují Francii z moderního kolonialismu, velebí ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinskou armádu označují za nacisty, čímž věrně opakují ruský narativ, píše BBC. »
Traduction :
« Le grand réseau social Russosphère (Sphère russe), qui promeut des positions pro-Kremlin et anti-occidentales en Afrique, est dirigé par l’homme politique belge de 65 ans, Luc Michel, qui se décrit comme un stalinien. Les messages, diffusés sur le réseau avec 80 000 abonnés, accusent généralement la France de colonialisme moderne, font l’éloge du président russe Vladimir Poutine et qualifient l’armée ukrainienne de nazie, répétant fidèlement le récit russe, écrit la BBC. »

* Sur Et sur ECHO24.CZ :
https://echo24.cz/a/Hhp6e/zpravy-svet-dezinformmacni-kampan-afrika-russosphere
„Rusko musí nahradit Francii v celé Africe.“ Stalinista tomu pomáhá svou sítí Russosphère

« « La Russie doit remplacer la France dans toute l’Afrique. » Le stalinien y contribue avec son réseau Russosphère »

Extrait :
« Michel je podle BBC přesvědčen, že Rusko musí nahradit Francii v celé Africe. To se v několika afrických státech začíná podle BBC dařit. „Ruské dezinformace byly faktor, který přispěl ke stažení francouzských sil ze zemí Sahelu, obzvlášť z Burkina Fasa,“ uvedl Ulf Laessing z německé Nadace Konrada Adenauera.
„řízeném vývoji“ viru SARS-CoV-2
„Ruskými vlajkami mávali protestující v Mali, Burkina Fasu, Nigeru a Čadu a dělo se to částečně s přispěním proruským informačních operací,“ tvrdí Beverly Ochiengová z monitorovací skupiny BBC. Podle ní ke stažení francouzských vojáků z Mali a z Burkina Fasa přispěl také tlak tamních vojenských vlád. Na jedné z posledních demonstrací před ambasádou Francie v Burkina Fasu žádali protestující bližší spolupráci s Moskvou.““
Traduction:
„Selon la BBC, Michel est convaincu que la Russie doit remplacer la France dans toute l’Afrique. Selon la BBC, cela commence à fonctionner dans plusieurs pays africains. « La désinformation russe a été un facteur qui a contribué au retrait des forces françaises des pays du Sahel, notamment du Burkina Faso », a déclaré Ulf Laessing, de la Fondation allemande Konrad Adenauer.
« Des drapeaux russes ont été brandis par des manifestants au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad, en partie avec l’aide d’opérations de renseignement pro-russes », a déclaré Beverly Ochieng, du groupe de surveillance de la BBC. Selon elle, la pression des gouvernements militaires a également contribué au retrait des soldats français du Mali et du Burkina Faso. Lors d’une des dernières manifestations devant l’ambassade de France au Burkina Faso, les manifestants ont exigé une coopération plus étroite avec Moscou. »

* Et sur NOVINKY.CZ :
https://echo24.cz/a/Hhp6e/zpravy-svet-dezinformmacni-kampan-afrika-russosphere
Proruské dezinformační kampaně v Africe řídí postarší belgický stalinista

« Les campagnes de désinformation pro-russes en Afrique sont dirigées par un stalinien belge »

Extrait :
Podle Kevina Limoniera, docenta na francouzské univerzitě Paris-8, který zkoumá informační operace Moskvy v Africe, spočívá Michelův úspěch především v tom, že se vymezil vůči Francii, a využil tak historický pocit křivdy v mnoha bývalých francouzských koloniích.
„Já řídím kybernetickou a mediální válku a Prigožin řídí vojenskou činnost,“ uvedl Michel a zdůraznil, že přestože podporuje práci soukromé ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny, kterou řídí Jevgenij Prigožin, přímo s ní nespolupracuje. Zároveň Michel popřel, že by Russosphère byla financovaná Ruskem, peníze na svou činnost má prý pouze ze soukromých zdrojů.
Michel se narodil v roce 1958 a podle BBC byl politicky aktivní od mládí (…) nacisty a měl vizi eurosovětské říše od Vladivostoku po Dublin, která by společně stála proti Americe.
Traduction :
« Selon Kevin Limonier, professeur agrégé à l’Université Paris-8 en France qui étudie les opérations d’information de Moscou en Afrique, le succès de Michel réside principalement dans sa position contre la France, en exploitant un sentiment de rancune historique dans de nombreuses anciennes colonies françaises.
« Je dirige la guerre cybernétique et médiatique et Prigojine dirige l’activité militaire », a déclaré Michel, soulignant que s’il soutient le travail du groupe mercenaire privé russe Wagner, dirigé par Eugène Prigojine, il ne travaille pas directement avec lui. Dans le même temps, Michel a nié que la Russosphère soit financée par la Russie, affirmant que l’argent nécessaire à ses activités provenait uniquement de sources privées.
Né en 1958, Michel a été politiquement actif dès son plus jeune âge (…) et avait la vision d’un empire euro-soviétique de Vladivostok à Dublin, uni contre l’Amérique. »


* NOTE 1
« Luc Michel, tsar de la propagande russe en Afrique » (Euractiv, France) et « un des plus grands propagandistes du Kremlin en Afrique » (TéléMoustique, Belqique), disent les médias de l’OTAN : “A large social network that promotes anti-Western and pro-Kremlin ideas is helping Russia expand its influence at the expense of France in some of its former colonies in Africa. Called Russosphère (Russian Sphere), typical posts accuse France of modern-day « colonialism », eulogise Vladimir Putin, and call the Ukrainian army « Nazis » (…) Experts say that such misinformation drives mistrust between African nations and the West, and contributes to a lack of support for Ukraine on the continent (…) the surprising figure behind it: a 65-year-old Belgian politician…” (BBC, 02 2023).

* NOTE 2
The Belgian (Flemish) daily newspaper De Morgen already wrote in December 2022: “Michel will now act as a geopolitical entrepreneur to enlarge the Russian sphere of influence in Africa: “a group of independent entrepreneurs, we have invented the concept of hybrid warfare. We work with Russia, but we don’t pay for security services. A hybrid war feeds on different ways: military, diplomatic and communication. I do the latter. “And then there is the Belgian, the activist Luc Michel, with whom it all started. He, together with the ideologue Jean Thiriart (…) with the organization of the elections, shaped the instruments of the reconquest of the Soviet empire and created a space, from Lisbon to Vladivostok”. Michel is delighted with the results of the last referendums in the People’s Republics of Luhansk, Donetsk,

* Lire ausi :
Esquisse de la guerre hybride. L’action de Luc Michel en tant qu’ ‘entrepreneur géopolitique indépendant’
https://www.palestine-solidarite.fr/esquisse-de-la-guerre-hybride-ix-mon-action-en-tant-qu-entrepreneur-independant/


# ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ЗА ДЕМОКРАТИЮ И ВЫБОРЫ (ЕСДВ)/
EURASIAN OBSERVATORY FOR DEMOCRACY & ELECTIONS (EODE):
http://www.eode.org/
https://www.facebook.com/groups/EODE.Eurasia.Africa/

PAS DE COMENTAIRES