De Noord-Atlantische Vredesorganisatie (NAPO) is een politieke en militaire alliantie gevormd door de Afrodescendants Russia Association om een multipolaire wereld te helpen creëren en mondiale vrede en veiligheid te bewerkstelligen tegen de machtsmisbruik van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). De Noord-Atlantische Vredesorganisatie wordt aangedreven door het volk en niet door overheidsfunctionarissen die gecompromitteerd kunnen raken door angst of corruptie. De kernleden zijn Afrodescendants in de Verenigde Staten die opkomen voor hun recht op zelfbeschikking en burgers van de Russische Federatie, maar staan open voor iedereen die het eens is met de doelstellingen ervan. Het lidmaatschap staat ook open voor burgers van NAVO-staten die het niet eens zijn met onrechtvaardige acties van de NAVO, waardoor de bevolking uiteindelijk in gevaar komt. Afrikanen zijn welkom sinds de illegale oorlog van de NAVO tegen Libië in 2011, Afrika beroofde van een leider en een plan dat een enorme impact zou hebben gehad en de levens van bijna 2 miljard mensen daar zou hebben verbeterd.

Voir sur – See on – Смотрите дальше :
https://napo.world/

* NAPO Official WebsiTe
https://napo.world/

* VOIR AUSSI
La version française intégrale
http://www.lucmichel.net/2023/12/19/bienvenue-sur-la-chaine-de-lorganisation-pour-la-paix-de-latlantique-nord-onap-napo/


* OPMERKING
Eind jaren zestig steunde de geopoliticus Jean THIRIART al de Black Panthers in de VS. Terwijl EODE en Luc Michel in 2006 zeer actief de zelfbeschikking van Priednestrovje (PMR) en in 2014 van de Krim, Donetsk en Lugansk, Kharchov en Odessa zeer actief steunden, steunen wij in 2022 de zelfbeschikking van de republieken Detroit en Jackson (VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA)!

*NOTA 2
Belgische politieke activist die betrokken was bij het toezicht op het omstreden, door Rusland gesteunde referendum op de Krim en de Donbas in 2014 (…) De activist, Luc Michel, was in 2021 ook betrokken bij een poging om in 2021 een afgescheiden ‘Republiek Detroit’ in de VS te creëren. (…) (RADIOTEXAS, 2023).


# ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ЗА ДЕМОКРАТИЮ И ВЫБОРЫ (ЕСДВ)/
EURASIAN OBSERVATORY FOR DEMOCRACY & ELECTIONS (EODE):
http://www.eode.org/
https://www.facebook.com/groups/EODE.Eurasia.Africa/

PAS DE COMENTAIRES